عصب کشی دندانهای شیری

درمان عصب دندانهای شیری

سابقه وجود یا فقدان درد نمی تواند به اندازه دندان های دائم در تشخیص نیاز به عصب کشی دندان های شیری ،قابل اعتماد باشد.بیماری پالپ ( عصب) یک دندان شیری، حتی تا مرحله تشکیل آبسه بدون ذکر درد یا ناراحتی از جانب کودک، چندان عجیب نیست.با وجود این گرفتن تاریخچه دقیق دندان درد ، باید اولین گام در انتخاب دندانها برای درمان پالپ (عصب)باشد.

درمان عصب دندانهای شیری بسته به شدت بیماری عصب میتواند به دو صورت انجام شود:

۱٫پالپوتومی که در این روش اتاق عصب دندان خارج شده و  در صورت عدم وجود علائم برای کودک، ترمیم میشود

۲٫ روش پالپکتومی که در آن تمام اتاق عصب و ریشه ها بطور کامل تمیز و سپس با موادی مهر و موم میشوند و بالاخره تاج آن ترمیم میشود.

در اغلب موارد ، دندانهای تحت درمان عصب نیاز به روکش های مخصوص کودکان که از جنس فولاد زنگ نزن  میباشد دارند .در تمام موارد آسیب های وارده به عصب در دندانهای شیری و دندانهای دائمی جوان، تشخیص درمان لازم ،بعهده دندانپزشک میباشد.گاهی با وجود در گیر شدن پالپ دندان شیری یا دائمی جوان ،دندان نیاز به عصب کشی ندارد و توسط مواد محرک پالپ، عصب آسیب دیده ترمیم میشود .کل پروسه درمان عصب دندانهای شیری معمولا بدون درد انجام میشود و شباهتی به درمان عصب کشی دندانهای دائم بزرگسالان که اغلب دردناک میباشد، ندارد .