اورژانس های دهان و دندان

گاهی حوادثی در ناحیه دهان و دندان  اتفاق میفتد که دانستن  بهترین اقدام درمانی برای نجات یک  یا چند دندان ،حایز اهمیت شایانی است. در تمام موارد اورژانسهای دهان و دندان ،لازم است  دندانپزشک فرد را هر چه زودتر معاینه کند و او ،تمام جزئیات اتفاق را برای دندانپزشک شرح دهد.

شکل۱

چه کاری می توانم انجام دهم زمانی که دندانم در اثر حادثه افتاد؟

در مورد دندانهای دائمی، فرد باید تمام مدت آنرا مرطوب نگه دارد.اگر می تواند آنرا سر جایش قرار دهداما بدون دستکاری ریشه دندان.اگر این کار میسر نبود ،دندان را در داخل دهان بین گونه و لثه خود قرار دهد در غیر اینصورت در شیر یا سرم فیزیولوژی (نمکی)قرار دهد و سریعا به دندانپزشک مراجعه کند.

شکل ۳

اگر دندانم ترک برداشت و شکست چه کاری انجام دهم؟

فورا دهان را با آب گرم بشوئید تا ناحیه تمیز شود ویک کمپرس سرما روی صورت خود بگذارید تا احتمال تورم را پائین آورد و سپس دندانپزشک ،شما را معاینه کند تا اقدامات لازم انجام شود.

اگر فرد زبان یا لب خود را گاز گرفت چه کاری بهترین است؟

ابتدا ناحیه را با آب بشوئید و یک کمپرس سرما بگذارید و به دندانپزشک مراجعه کنید.

چطور میتوانم درد دندانم را مداوا کنم؟

ابتدا دهان را با آب  گرم بشوئید تا تمیز شود. خیلی آرام نخ دندان استفاده کنید تا هر خرده غذایی که ممکن است گیر کرده باشد ،خارج شود.هیچگاه آسپرین روی دندان دردناک یا لثه قرار ندهید چون ممکن است باعث سوختگی بافت لثه شود.اگر درد ادامه دارشد، یه نوبت معاینه دندانپرشکی برای خودتان هماهنگ کنید.

اگر حس کردم در اثر حادثه فکم شکسته چه کار کنم؟

از کمپرس سرما استفاده کنید تا تورم را کنترل کنید سپس نزد دندانپزشک بروید یا به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کنید.

چگونه میتوانم یک شیئی که در دندانم چسبیده را خارج کنم؟

خیلی آرام با نخ دندان آن را در بیاورید. هیچوقت از وسیله تیز و یا سوزن استفاده نکنید.حتما به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

Patience is ready for a replacement for his missing teeth.

Patience is ready for a replacement for his missing teeth.

چطور میتوانم از حوادث دندانی جلوگیری کنم؟

۱-از گارد دهانی یا mouth guardدر مواقع ورزش یا فعالیتهای تفریحی استفاده کنید
۲-از جویدن یخ ،دانه های ذرت بو داده و شکلات های سفت خود داری کنید زیرا باعث ترک دندانی می شوند.
۳-از دندان خود برای بریدن چیز ها استفاده نکنید ، قیچی به کار ببرید.

SOURCE:American Dental Association