جرمگیری

جرم یا کلکولوس دندانی  بصورت یک لایه رسوب سخت شده در اطراف دندان ها  تشکیل میشود که در دندان های قدامی(پیشین) پایین بیشتر مشهود خواهد بود و می تواند به رنگ های زرد ،قهوه ای …، دیده شود. منشا آن به پلاک دندانی بر میگردد که عبارت از تجمع یک لایه از باکتریهای مقیم دهان که بطور صحیح با مسواک و نخ دندان روزانه تمیز نشده است و با اضافه شدن رسوب املاح موجود در بزاق دهان سخت شده و بصورت جرم نمایان میشود.

جرم های دندانی بسته به رژیم غذایی فرد و عاداتی مثل سیگار ، قلیان و….میتواند به رنگهای تیره نمایان شوند.اگر کلکولوس یا جرم از بالا و زیر لثه بوسیله ابزار ها و دستگاههای جرمگیری که در اختیار دندانپزشک می باشد برداشته نشود بافت لثه دچار التهاب میگردد که به ان ژنژیویت گفته میشود این بیماری لثه ای قابل برگشت میباشد در صورتیکه فرد بعد از معاینه توسط دندانپزشک  و انجام دستورات لازم درمانی ،بهداشت مناسب دهانی را  که شامل مسواک زدن درست و نخ دندان (برای برداشتن پلاک های بین دندانی)رعایت کند. لازم به ذکر است که معمولا انجام جرمگیری بدون درد میباشد مگر در موارد نادر که میتوان لثه ها را  قبل از کار بیحس کرد. در صورت عدم (رعایت بهداشت و جرمگیری دندانها )،بیماری ژنژیویت به بیماری مخربتر لثه ای بنا م پریودنتیت تبدیل میشود که درمان ان بسیار زمانبر و پر هزینه خواهد بو دبعلاوه گاهی در موارد شدیدتر منجر به از دست رفتن دندان ها میشود .