فلوراید تراپی

استفاده مکرر از فلوراید ها اهمیت حیاتی در کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندانی در کودکان و بزرگسالان دارد.

بیشترین فایده فلوراید فقط از طریق استفاده آن به روشهای متفاوت میباشد که میتوان بدین صورت از انها نام برد:

اضافه کردن فلوراید به آب اشامیدنی (در ایران نادر میباشد)،بصورت موضعی توسط دندانپزشک روی دندانها انجام شود و یا بصورت ژلها و دهانشویه ها و خمیردندانها و همچنین بصورت مکمل های خوراکی(در ایران گزارش نشده).

میتوان گفت فلوراید باعث رمینرالیزاسیون مینا و عاج دندان در نتیجه مقاوم شدن دندان میشود(آهکی شدن  دوباره مینا وعاج ضعیف). همچنین شواهد نشان داده  است که فلوراید موضعی در توقف یا کند کردن روند پیشروی ضایعات پوسیدگی حفره دار و ضایعات اولیه پوسیدگی تاثیر دارد.

flouride

گزارش شده  فلوراید موضعی قدری خواص ضد میکروبی نیز دارد.در روش  فلوراید تراپی (موضعی)،دندانپزشک فلوراید بصورت ژل را توسط تری های مناسب دهان فرد داخل دهان  به مدت یک تا ۴ دقیقه قرار میدهد  و سپس فلوراید اضافی از دهان برداشته میشود و توصیه میشود فرد حداقل به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه از نوشیدن و خوردن  و شستن دهان خودداری کند ویا از وارنیش های فلوراید که دارای  ۵% سدیم فلوراید میباشند ،استفاده میکند. فلوراید تراپی برای همه کودکان و نوجوانان پیشنهاد میشود و بسته به نظر دندانپزشک هر ۴ تا ۶ ماه میتواند تکرار شود.کاربرد آن در بزرگسالان نیرباعث توقف پوسیدگیهای اولیه میشود.