جراحی دندان و لثه

جراحی دندان زمانی انجام می شود که یک دندان یا ریشه باقیمانده در دهان بوسیله ابزارهای کشیدن خارج نشود که خود د لائلی دارد مثلا ریشه دندان ،انحنای شدیدی داشته باشد یا تعداد و مدل ریشه های دندان ،غیر طبیعی باشد و یا دسترسی به دندان مربوطه برای دندانپزشک مقدور نباشد (بعنوان مثال دندان زیر لثه باشد یا در داخل کام یا لپ….رویش یافته باشد) ،همچنین گاهی مجاورت بعضی اعصاب و عروق یا فضاهای آناتومیک صورت به ریشه دندان ، دندانپزشک را مجبور به انتخاب بین کشیدن و اعمال فشار روی دندان و عمل جراحی  دندان می کند تا  بتواند بهترین و مطمئن ترین روش را برای فرد برگزیند و احتمال آسیب  به این نقاط حیاتی را پایین آورد.

هرچند گاهی این مسئله گریز ناپذیر است  اما در بیشتر مواقع  آسیب وارده قابل ترمیم وقابل جبران میباشد .برخلاف نظر بعضی افراد که انجام جراحی دندان را نشانه عدم مهارت دندانپزشک در کشیدن دندان میدانند ، در حقیقت این تبحر دندانپزشک است که با انجام جراحی در مواقع نیاز، بیمار را از درد و ناراحتی رها میسازد.

جراحی دندان

جراحی لثه  به منظورهای متفاوتی انجام میشود بعنوان مثال، زمانی که فرد دچار بیماری پیشرونده لثه یا پریو باشد یا زمانی که به علت تخریب شدید تاج دندان قبل از تهیه روکش ،دندان نیاز به جراحی افزایش طول تاج خواهد داشت که در آن لثه ،در موقعیتی جدید و مناسب برای روکش قرار میگیرد. همچنین در مواردی که فرد لثه های برجسته ای دارد  جراحی، ظاهر زیبایی پدید می آورد.گاهی فرد تحلیل لثه شدید دارد و دندان ها حساس و ظاهر بلند و ناحوشایندی پیدا میکنند در این موارد هم جراحی های همراه گرافت انجام میشود.

جراحی دندان