درد دندان

/
درد دندان زمانی ایجاد می شود که عصب داخل یا اطراف دندان تحریک ش…

آبسه دندان

/
آبسه دندانی یک تورم دهان، صورت، فک یا گلو می باشد که با عفونت …

علل بیماری های لثه

پلاک دندانی که تجمعی از باکتری های مقیم دهان می باشد به صورت ل…

حساسیت دندانی

/
درد مربوط به حساسیت دندانی میتواند یک یا چند دندان را شامل شود …