• مطب در محلی واقع شده که دسترسی آسان برای پارک خودرو و وسایل نقلیه عمومی(مترو، تاکسی،…..) می باشد.
   • سالن پذیرش وسیع با رنگ آمیزی و موزیک متناسب جهت آرامش مراجعه کننده گان گرامی
   • استفاده از دستگاه استریل کننده و مواد ضدعفونی کننده مورد تائید وزارت بهداشت(اتوکلاو نوع Bو…)
   • برای هر مراجعه کننده پک استریل جداگانه بهمراه لوازم یک بار مصرف در نظر گرفته شده است.
   • تهیه مواد دندانپزشکی از شرکت های معتبر دندانپزشکی
   • استفاده از دستگاه های با دقت بالا در درمان عصب کشی ،…(اپکس فایندر،روتاری،..)
  ادرس:فلکه اول صادقیه ،گلناز شمالی ،سازمان آب ،مجتمع آریانا طبقه دوم  واحد 11