روت کانال یا عصب کشی

بعضی وقت ها یک پوسیدگی آن قدر عمیق است که عصب دندان را تحت تاثیر قرار می دهد که ممکن است همراه با علائم( درد یا تورم) یا بدون علائم  باشد، در این مواقع به درمان روت کانال یا RCTنیاز دارد( البته درد تنها علامت نیاز به درمان عصب کشی نیست ) .در درمان روت کانال ،در حقیقت مشکلات مربوط به عصب یا پالپ دندان، درمان می شود پالپ یا همان هسته مرکزی دندان شامل عروق خونی و اعصاب دندان است که مانند یک نوار به سمت ریشه ها امتداد می یابد بافت پالپ می تواند بمیرد ،زمانیکه عفونی شود.

اگر این بافت برداشته نشود دندان کاملا عفونی شده و فرد ممکن است دندان را از دست بدهد.در طول  درمان عصب کشی، دندانپزشک پالپ را برمی دارد و ریشه های دندان را با وسایل مخصوصی تمیز می کند و سپس این ریشه ها مهر و موم می شوند تا دندان حفظ شود,سپس دندانپزشک ممکن است پیشنهاد  یک crown یا روکش برای دندان را عنوان کند تا دندان در برابر فشارهای جویدن و فشار های حاصل از عادات پارافانکشنال(غیر طبیعی) فرد، محافظت شود.قابل ذکر است ، طی مراحل درمان عصب کشی،  فرد مراجعه کننده ممکن است  درد شدیدی  را تجربه کند که معمولا غیر طبیعی نیست اما با استفاده از دارو های تجویز شده توسط دندانپزشک ،می توان این دوره دردناک را به خوبی پشت سر گذاشت.