ترمیم دندانهای شیری

در این روش برای ترمیم دندانهای شیری از مواد ترمیمی متفاوتی استفاده میشود؛ کامپوزیتها و سایر سیستم های رزینی،گلاس آینومرها ، آلیاژهای آمالگام نقره و آلیاژهای فولاد زنگ نزن .آلیاژهای فلزی ریختگی و چینی نیز در دندانپزشکی ترمیمی کودکان به کار میرود اما نسبت به موادی که قبلا اشاره شد کمتر شایع است.

مصرف رزینهای کامپوزیت، گلاس آینومرها که در حقیقت مواد ترمیمی رنگ دندان و یا  گاها مواد سخت شونده با نور نامیده میشوند در دندانپزشکی کودکان بتدریج بیشتر و کاربرد آمالگام نقره کمتر میشود.همچنین کاربرد این دسته از مواد ترمیمی همرنگ نیاز به تلاش و وقت بیشتری نسبت به ترمیم های آمالگام معمولی دارد.قابل  ذکر است که آمالگام بادوام ترین و با صرفه ترین ماده ترمیمی بشمار میرود.

آلیاژهای فولاد زنگ نزن یاssc که بطور شایع در دندانپزشکی کودکان به کار میرود،بطور گسترده برای پوشش کامل تاج دندانهای شیری استفاده میشود و بدون شک عملکرد دندانهای شیری را که با روشهای دیگر ترمیمی  قابل درمان نیستند، حفظ میکنند.

0 (12)