درمان عصب دندانهای شیری

سابقه وجود یا فقدان درد نمی تواند به اندازه دندان های دائم در تشخیص نیاز به عصب کشی دندان های شیری ،قابل اعتماد باشد.بیماری پالپ ( عصب) یک دندان شیری، حتی تا مرحله تشکیل آبسه بدون ذکر درد یا ناراحتی از جانب کودک، چندان عجیب نیست.با وجود این گرفتن تاریخچه دقیق دندان درد ، باید اولین گام در انتخاب دندانها برای درمان پالپ (عصب)باشد.

درمان عصب دندانهای شیری بسته به شدت بیماری عصب میتواند به دو صورت انجام شود:

۱٫پالپوتومی که در این روش اتاق عصب دندان خارج شده و  در صورت عدم وجود علائم برای کودک، ترمیم میشود

۲٫ روش پالپکتومی که در آن تمام اتاق عصب و ریشه ها بطور کامل تمیز و سپس با موادی مهر و موم میشوند و بالاخره تاج آن ترمیم میشود.

در اغلب موارد ، دندانهای تحت درمان عصب نیاز به روکش های مخصوص کودکان که از جنس فولاد زنگ نزن  میباشد دارند .در تمام موارد آسیب های وارده به عصب در دندانهای شیری و دندانهای دائمی جوان، تشخیص درمان لازم ،بعهده دندانپزشک میباشد.گاهی با وجود در گیر شدن پالپ دندان شیری یا دائمی جوان ،دندان نیاز به عصب کشی ندارد و توسط مواد محرک پالپ، عصب آسیب دیده ترمیم میشود .کل پروسه درمان عصب دندانهای شیری معمولا بدون درد انجام میشود و شباهتی به درمان عصب کشی دندانهای دائم بزرگسالان که اغلب دردناک میباشد، ندارد .