فیشور سیلانت

فیشور سیلانت

در این روش یک ماده شیار پوش از جنس رزین روی دندانهای  در معرض خطر پوسیدگی بالا قرار میگیرد.دندان های هدف بیشتر شامل دندانهای آسیاب دائمی جوان هستند که بعلت فرم آناتومیک تاج دندان دارای شیارهای عمیقی در سطح هستند که آنها را مستعد به پوسیدگی میکند و یا کودکانی که به درستی از عهده رعایت بهداشت مناسب بر نمی آیند ( کودکانی که پوسیدگی های زیادی در دهان دارند کاندید این روش نیستند)البته در مورد دندانهای شیری و دندانهای بزرگسالان هم میتواند بکار رود اما  در نهایت ،تشخیص زمان کاربرد این مواد شیارپوش و فرد مورد نظر که کاندید این درمان باشد بعهده دندانپزشک میباشد.

بهترین مواد شیارپوش از نوع سخت شونده با نور یا همان لایت کیور میباشد.که همانند تمام ترمیم های لایت کیور این روش هم  تکنیک بسیار حساسی  داردو مستلزم همکاری کودک میباشد.موثر بودن این روش به پیگیری مناسب بیمار برای چکاپ و در صورت لزوم پوشاندن مجدد ان است.